Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování

NA TÉTO STRÁNCE SE DOZVÍTE HLAVNÍ ZÁSADY PŘI PRÁCI S OSOBNÍMI ÚDAJI.

Pokud jste zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
  • umožníme vám plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

KDO JE SPRÁVCE?

Společnost Dancing Heart s.r.o., Jana Morávka 504, 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 06175317; DIČ: CZ06175317 provozuje webovou stránku www.guybarringotn.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Pokud se na nás/mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420602326628 nebo na e-mail: dancingheartcz@gmail.com.

S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, které chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů.

Chráníme vaše data, jako by byla moje vlastní. Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Data vždy zabezpečujeme hesly a předcházíme jejich odcizení.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete při přihlášení na některou z akcí. Jedná se zejména o jméno, příjmení, email, telefonní číslo, adresu bydliště. Zpracováváme také účetní a výjimečně platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Tyto údaje potřebujeme, abychom vám poskytli objednané služby a vedli účetnictví dle zákona. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu deseti let.

Projevíte-li zájem o zasílání novinek, inspirací a informací o mých akcích emailem, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa. Můžete vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, který může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu. Odhlašovací odkaz je v každé zaslané zprávě. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy budeme zasílat informační Newslettery.

PROČ POTŘEBUJeme VAŠE ÚDAJE?

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu [jméno, e-mail, telefon] nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání informací k nadcházející akci, zajištění spolujízdy, apod.).

 Vedení účetnictví

Vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li našim zákazníkem, děláme to tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.

Pokud nejste našim zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 E-maily s inspirací a články vám zasíláme, jste-li našim zákazníkem na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu dancingheartcz@gmail.com

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že my vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

 Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abych s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.